Dịch vụ đi Backlink Profile

Nhận thấy nhu cầu anh em cần đi Baclink Profile cao ( Do nhiều anh em không có thời gian). Nay mình mở Dich vụ đi Backlink high DA, Dofollow để tạo việc làm thêm cho các bạn sinh viên trong Team và cũng nhầm giúp đỡ nhiều anh em.

+ Mình sẽ nhận backlink Profiler chất lượng

  •  Gói Basic :  100+ backlink profile High DA, Dofollow giá 1 triệu
Giao báo cáo link trong vòng 3 ngày. ( kể từ ngày Order)

+ Gửi mình

  •  Một URL cần đi link
  •  Một gmail: Để các bạn cần đăng nhập hoặc sửa đổi sau này.
  •  Hình ảnh Logo website của bạn và anchor text cần đi (Không bắt buộc).

+ Liên hệ

SĐT : 0986001816 – Công
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003215012359
Fan Page: https://www.facebook.com/cungcaptoolseo/​
Group: https://www.facebook.com/groups/414479902306047/
Skype: ​[email protected]
Gmail: [email protected]

muatool
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: