Archive

Category Archives for "Backlink"

Dịch vụ đi Backlink Profile

Nhận thấy nhu cầu anh em cần đi Baclink Profile cao ( Do nhiều anh em không có thời gian).

Nay mình mở Dich vụ đi Backlink high DA, Dofollow để tạo việc làm thêm cho các bạn sinh viên trong Team và cũng nhầm giúp đỡ nhiều anh em.

+ Mình sẽ nhận đi 3 gói

  • Gói Mini: 100 backlink profile High DA, Dofollow giá 1 triệu
  • Gói Basic: 300 backlink profile High DA, Dofollow giá 3 triệu
  • Gói Premium: 300 Backlink profile80 Backlink Blog High DA, Dofollow giá 7 triệu
  • Gói Content: 40 Backlink Blog High DA, Dofollow giá 2 triệu

Giao báo cáo link trong vòng 7 - 20 ngày. ( tùy gói bạn Oder)

+ Gửi mình

  • URL cần đi link
  • Một gmail: Để các bạn cần đăng nhập hoặc sửa đổi sau này.
  • Hình ảnh Logo website của bạn và anchor text cần đi (Không bắt buộc).

+ Liên hệ

SĐT : 0986001816 - Công
Facebook Cá Nhân: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003215012359
Fan Page: https://www.facebook.com/cungcaptoolseo/​
Group: https://www.facebook.com/groups/414479902306047/
Skype: ​[email protected]
Gmail: [email protected]